lv en

 

 

LLU Veterinārmedicīnas fakultāte – Alma Mater aicina uz konferenci

"VETERINĀRMEDICĪNAS ZINĀTNES UN PRAKSES AKTUALITĀTES 2019"
UN VETERINĀRMEDICĪNAS FAKULTĀTES 100 GADU JUBILEJU!


2019.gada 21.-23.novembrī, Jelgavā, LLU un VMF telpās

 


 

Aicinām visus veterinārārstus – praktiķus, mācībspēkus, zinātniekus un valsts pārvaldē strādājošos, studentus un pelnītā atpūtā esošos kolēģus no Latvijas un ārzemēm uz konferenci Jelgavā.

Arī šogad konference tiks organizēta sadarbībā ar Latvijas Veterinārārstu biedrību un Latvijas Veterināro Zāļu Lieltirgotavu asociāciju un konferences ģenerālsponsoru Hill's Pet Nutrition.

Konference tiek organizēta kā trīs dienu pasākums ar praktiskajām nodarbībām ceturtdien, plenārsēdi, svinīgo daļu un banketu piektdien, kad atzīmēsim Veterinārmedicīnas fakultātes 100 gadu jubileju, un darbu sekcijās un veterināro produktu izstādi sestdien. Ņemot vērā iepriekšējā konferencē gūto pieredzi, arī šoreiz organizēsim praktiskās nodarbības, ko varēs apmeklēt par atsevišķu samaksu, iepriekš reģistrējoties.

 

 


 

 PROGRAMMA21.NOVEMBRĪ - PRAKTISKĀS NODARBĪBAS


Nodarbības notiks četrās sekcijās, detalizētu aprakstu variet apskatīt, spiežot uz sekcijas nosaukuma. Vietu skaits nodarbībās ir ierobežots – vietas tiks rezervētas tiem, kas reģistrēsies un veiks apmaksu pirmie.

Lolojumdzīvnieku sekcija
Lauksaimniecības dzīvnieku sekcija (Notiek MPS "Vecauce")
Savvaļas dzīvnieku sekcija
Zirgu veterinārārstu sekcija22.NOVEMBRĪ - PLENĀRSĒDE "VETERINĀRMEDICĪNAS IZGLĪTĪBAI 100" UN BANKETS


8.00-9.00

Reģistrācija

9.00-12.00

Atklāšana / VMF dekāns Kaspars Kovaļenko
Veterinārmedicīna pirms 100. Mūsu dižgari. / I.Dūrītis
Dzīvnieku infekcijas slimības pēdējos 100 gados / E. Jēgers
Zinātne. Profesija. Cilvēks. / Vjačeslavs Kaščejevs
Klimata izmaiņu ietekme uz veterinārārsta profesiju nākotnē / Kristīne Sirmā

12.00-14.00

Pusdienas

14.00-17.00

Svinīgā sēde / VMF dekāns Kaspars Kovaļenko
Apsveikumi
Koncerts

17.00-19.00

VMF 100gades Salidojums

19.00-23.00

Bankets Aulā / Salidojuma turpinājums

 


23.NOVEMBRĪ - SEKCIJAS UN VETERINĀRO PRODUKTU IZSTĀDE


Paralēli darbam sekcijās darbosies veterināro zāļu un produktu izstāde un zāļu lieltirgotavas organizēs dažādus klientu pasākumus. Norisināsies 7 sekcijas, par kurām detalizētu aprakstu varēsiet apskatīt reģistrācijas formā.

Lolojumdzīvnieku sekcija I (LV/EN)
Lolojumdzīvnieku sekcija II (LV/EN/RU)
Lauksaimniecības dzīvnieku sekcija (LV/EN)
Zirgu veterinārmedicīnas sekcija (LV)
Savvaļas dzīvnieku un putnu veterinārmedicīnas sekcija (LV/EN)
Alternatīvās veterinārmedicīnas sekcija (LV/EN)
Viena veselība (LV/EN)

Kolēģi, kas arī vēlētos uzstāties konferencē ar ziņojumu vai stenda referātu, laipni lūgti pieteikties, rakstot uz vmf.konference@gmail.com

Pētnieku raksti un abstrakti tiks publicēti recenzējamā rakstu krājumā „Veterinārmedicīnas Raksti 2019”, kurš ir iekļauts EBSCO un AGRIS datu bāzēs.

Rakstu autorus lūdzam publikācijas sūtīt e-pastā uz vmf.konference@gmail.com
Kopsavilkuma raksta noformēšanas kārtība
Pilnā raksta noformēšanas kārtība
Plakāta (postera) izmērs: A0 (841 x 1189 mm)

Reģistrācija visām konferences dienām atvērta līdz 01.11.2019. (pēc 23.10.2019. par paaugstinātu samaksu). Vietu skaits nodarbībās ir ierobežots – vietas tiks rezervētas tiem, kas veiks apmaksu pirmie.